• Dyżury w bibliotece na Tynieckiej 25
     • Dyżury w bibliotece na Tynieckiej 25

     • Uczniowie mogą przychodzić do biblioteki po wcześniejszym umówieniu się z danym nauczycielem-bibliotekarzem pełniącym dyżur.

      Pani Jolanta Benedykczak pełni dyżury w poniedziałki od 12:00 do 16:00

      Pan Rafał Sendyka pełni dyżury we wtorki i środy od 14:00 do 16:00 oraz w czwartki od 13:00 do 15:00.

    • KONSULTACJE
     • KONSULTACJE

     • Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawiew okresie występowania stanu epidemii COVID-19
       
    • Rekrutacja do klas VII
     • Rekrutacja do klas VII

     • od 18 maja
      Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

      na rok szkolny 2020/2021

       

      Szanowni Państwo,

      zgodnie z harmonogramem od 25 maja Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie.

      Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

      W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

      1.      Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  będzie można znaleźć w systemie, na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. Jednocześnie bardzo proszę o zamieszczenie adresów e-mailowych na stronach Państwa szkół.

      2.      Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Bardzo proszę o zachowanie zaostrzonych reguł sanitarnych: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczenie kontaktu z pracownikami (np. poprzez wystawienie specjalnych pojemników do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców powinny być udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      dniu 5 czerwca kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdzianu, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

      UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K  zgłoszą się do szkoły o godzinie 8.30.

      Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z zgłoszą się do szkoły o godzinie 9.30.

      Egzaminy dla Kandydatów będą przeprowadzone z uwzględnieniem takiego rozkładu godzinowego.

      W załączeniu harmonogram Kandydata uwzględniający informacje, o których mowa powyżej.

       

          Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 157

    • Rekrutacja tuż, tuż - najnowsze informacje
     • Rekrutacja tuż, tuż - najnowsze informacje

     • W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych, informujemy, że na dzień dzisiejszy Harmonogram rekrutacji nie zmienił się.

      W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

      Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

      Wnioski należy dostarczyć do
      3 czerwca do godz. 15.00.

      UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego - 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      Czy i ewentualnie kiedy odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych? - na te pytania na razie nie ma odpowiedzi.

      Biuro Edukacji wysłało odpowiednie zapytanie do MEN i wszyscy czekamy na decyzję ministra.

      Jak tylko otrzymamy informacje z Biura Edukacji, niezwłocznie je Państwu  przekażemy. Pełny harmonogram dostępny na stronie naszej szkoły i Biura Edukacji

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 157

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
    • sekretariat@tyniecka25.eu
    • admin@tyniecka25.eu
    • 22 844-05-57
    • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
    • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
    • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze  media społecznościowe