• Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE
     • Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

     • Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły mogą przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach. https://oke.waw.pl lub   https://cke.gov.pl/

      • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
      • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
      • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
    • Zdalne nauczanie
     • Zdalne nauczanie

     • Drodzy Uczniowie
      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dniem 25 marca rozpoczynacie realizację obowiązku szkolnego  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wielu z Was już w ten sposób pracowała z nauczycielami przez ostatnie 2 tygodnie. Do komunikacji z Wami i Waszymi Rodzicami wykorzystujemy nasze zasoby oraz nowoczesne technologie.

    • SEKRETARIAT W DNIACH 16.03.2020 - 25.03.2020
     • SEKRETARIAT W DNIACH 16.03.2020 - 25.03.2020

     • Informujemy, że w dniach 16.03.2020 - 25.03.2020 sekretariat będzie czynny dla interesantów wyłącznie w sprawach wymagających terminowej obsługi w godz. 9:00 - 12:00.

      Zapraszamy również do kontaktu

      Budynek - Kazimierzowska 16
      tel:         22 844 16 08
      e-mail:    sekretariat@sp157.waw.pl

      Budynek - Tyniecka 25
      tel:          22 844 05 57
      tel. com:  519 821 575
      e-mail:     sekretariat@tyniecka25.eu

    • Zdalne nauczanie w naszej szkole
     • Zdalne nauczanie w naszej szkole

     • Drodzy Uczniowie, wobec zagrożenia koronawirusem szkoły w całej Polsce do 25 marca nie prowadzą zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Oznacza to, że dla Waszego bezpieczeństwa nie możecie chodzić do szkoły. Ten czas, to jednak nie są dodatkowe ferie. Zagrożenie epidemiologiczne, to sytuacja bardzo poważna i wyjątkowa. Nie powinniście bez potrzeby opuszczać domu. Dlatego podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dla Was zdalnego nauczania.

    • Lekcje w domu
     • Lekcje w domu

     • Szanowni Państwo,
      Informuję, że od 16  do 25 marca 2020 r. nauczyciele za pośrednictwem Librusa, Office365 oraz platformy Moodle będą przesyłać uczniom zadania, notatki i inne materiały do samodzielnej pracy w domu.
      Prosimy, aby Państwa dzieci wykorzystały ten czas na powtórzenia, ćwiczenia i utrwalanie wiadomości.

      Życzę wszystkim zdrowia i spokoju.
      Ewa Kowalczyk
      dyrektor SP 157

    • Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
     • Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

     • w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, rodziców i dzieci, z uwagi na podwyzszone ryzyko epidemiologiczne, prosimy o niekorzystanie ze szkolnych obiektów sportowych.

      Burmistrz Dzielnicy Mokotów
      m. st. Warszawy
      Rafał Mistowski
    • Komunikat
     • Komunikat

     • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

    • Ogłoszenie
     • Ogłoszenie

     • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym,  odwołuję zaplanowany na  26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 17:30 w budynku szkoły przy ul. Tynieckiej 25  Dzień Otwarty dla  kandydatów do klas 7 dwujęzycznych.  
      Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu Dnia Otwartego i  rekrutacji do klas dwujęzycznych będą Państwu  przekazywane na  stronie szkoły.

      Ewa Kowalczyk
      dyrektor SP 157
    • KOMUNIKAT DYREKTORA
     • KOMUNIKAT DYREKTORA

     • W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję informację o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Poniżej fragment komunikatu Departamentu Informacji i Promocji
      Ministerstwa Edukacji Narodowej:

    • Polecenie Wojewody Mazowieckiego
     • Polecenie Wojewody Mazowieckiego

     • Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2020 r. z szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Wojewoda Mazowiecki polecił Dyrektorom przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek doskonalenia nauczycieli w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt. 1, 2 i 9 oraz art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. Zm.) w Województwie Mazowieckim, począwszy od dnia 9 marca 2020 r. do odwołania, wstrzymanie:

      - wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych;

      - przyjmowania wycieczek i wymian zagranicznych na teren przedszkola, szkoły, placówki oświatowej i placówki doskonalenia nauczycieli.

      Skany odpowiednich dokumentów są zamieszczone w rozszerzeniu niniejszej wiadomości.
       

    • Stołówka
     • Stołówka

     • Informacja od firmy SZWAJCARKA Marcin Sikorski 

      Szanowni Państwo,

      w związku z zamknięciem wszystkich placówek edukacyjnych na terenie Warszawy nasza firma zawiesza swoją działalność. 

    • Odwołanie wyjazdu do Włoch
     • Odwołanie wyjazdu do Włoch

     • Pani Dyrektor Ewa Kowalczyk, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, podjęła decyzję o odwołaniu wyjazdu do Włoch na krótkoterminową wymianę młodzieży w ramach realizowanego przez nas projektu Programu Erasmus+ „Aktualny stan i perspektywy energii odnawialnej w Europie”.

      Wyjazd miał odbyć się w dniach 8-14 marca.

      Decyzja została skonsultowana z Agencją Narodową oraz szkołami partnerskimi. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli kontynuować naszą współpracę międzynarodową.

    • Szkoła dla Innowatora
     • Szkoła dla Innowatora

     • Nasza szkoła przystąpiła właśnie do realizacji projektu SZKOŁA DLA INNOWATORA. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz  Ministerstwo Rozwoju. Jesteśmy jedną z zaledwie 20 szkół z całej Polski wybranych spośród ponad 400 zgłoszeń.

      Ten trzyletni projekt pilotażowy prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Fundacji Zwolnieni z Teorii.

      Jest to kolejna inicjatywa podejmowana przez nas w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Przedsięwzięciem objęci zostaną uczniowie klasy 6c (wsparcie dla innowacji językowej), dyrekcja szkoły oraz zespół nauczycieli uczących w tej klasie.

      Szkoła otrzyma wsparcie w rozwoju w postaci szkoleń dla dyrekcji, uczniów i nauczycieli przy wprowadzaniu proinnowacyjnych rozwiązań, indywidualne konsultacje oraz  rekomendacje ekspertów.

      Projekt wpisuje się w naszą koncepcję pracy z uczniem w taki sposób, by wyposażyć go nie tylko w niezbędną wiedzę, ale także kompetencje potrzebne na rynku pracy.

    • Global Scholars
     • Global Scholars

     • W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Global Scholars. Program ten ma na celu wspieranie globalnej świadomości ekologicznej, usprawnianie umiejętności technologicznych, jak również doskonalenie warsztatu językowego młodzieży szkolnej. W ramach projektu uczniowie współpracują z rówieśnikami z wielu miast świata (m.in. Bufallo, Jacksonville, Madrytu, Paryża, Bombaju czy Toronto) kontaktując się ze sobą i dyskutując w języku angielskim za pośrednictwem bezpiecznej platformy e-learningowej.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
    • sekretariat@tyniecka25.eu
    • admin@tyniecka25.eu
    • 22 844-05-57
    • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
    • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
    • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Nasze  media społecznościowe