• TENERYFA BOGACTWO PRZYRODY
   • TENERYFA BOGACTWO PRZYRODY

   • 08.10.2020 18:12
   • Szanowni Państwo,

    Drodzy Uczennice i Uczniowie
     

    Miło mi poinformować, że przygotowywany przez nas projekt programu POWER rusza z pewnym opóźnieniem związanym z sytuacja epidemiologiczną. Od razu chciałabym zaznaczyć, że wszelkie terminy są orientacyjne z powodu epidemii, a projekt może zostać przedłużony. O zmianach terminów lub warunków będziemy informować wszystkie zainteresowane osoby. Dzieci nie będą mieszkać w domach rówieśników, tylko w hotelu.

    Wyjazd nie jest wymianą młodzieży, bo tylko polska młodzież jedzie na Teneryfę i realizować będzie wspólnie z młodzieżą hiszpańską zadania. Hiszpanie nie przyjeżdżają do nas.

    Mamy oczywiście nadzieje na nawiązanie bliskich relacji, ale w projekcie nie ma możliwości rewizyty w Warszawie.

   • Celem głównym naszego projektu jest poznanie kultury, tradycji, języka, środowiska naturalnego i zrozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno- gospodarczego i kulturowego świata na przykładzie Teneryfy.

    W zakresie celów szczegółowych oczekujemy od uczniów znajomości środków językowych, umiejętności tworzenia i reagowania na wypowiedzi ustne i pisemne związane z realizowaną tematyką.

     

    Celem jest także motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności językowych w interakcji z rówieśnikami hiszpańskimi.

     

    Uczniowie zostaną przygotowani do udziału w projekcie poprzez tworzenie bazy środków językowych niezbędnych do realizowania zadań. Podczas wymiany język hiszpański i angielski będą narzędziem do realizowania celów z zakresu nauk przyrodniczych.

     

    W szkole uczniowie przygotują prezentacje o faunie i florze Polski, zabiorą ze sobą na wyjazd memory przygotowane przez Wigierski Park narodowy o gatunkach roślin i zwierząt występujących w Polsce i grę o zrównoważonym rozwoju.

     

    Gra będzie okazją do rozmowy o zagrożeniach dla środowiska naturalnego i wybranych problemach świata. Chcielibyśmy spowodować krytyczne podejście do rozwoju niektórych obszarów i zwrócenie uwagi na konieczność dbania o sferę socjalną, ekonomiczną i środowisko naturalne dla zrównoważonego rozwoju. Ważnym celem jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie roli edukacji pozaformalnej i powiązanie edukacji szkolnej z rynkiem pracy przez kształtowanie umiejętności pracy grupowej i doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole. 

     

    Dokładny harmonogram podany jest w załączniku, który pozwoli także Państwu zorientować się w głównych zadaniach związanych z projektem. Bardzo proszę przeczytać wszystkie załączniki, regulamin i proszę osoby zainteresowane o złożenie podpisanych dokumentów do 15.10. 2020 w formie papierowej do mnie.

    Uczniowie klas szóstych wezmą udział w rekrutacji tylko w sytuacji, gdyby z klas VIII i VII nie udało się zebrać grupy (16+4).

    Zajęcia przygotowujące z geografii i geografii po angielsku rozpoczną się w drugiej połowie października.

    Dokumentu do złożenia u mnie:

    1. Zasady uczestnictwa ucznia
    2. Karta zgłoszenia
    3. List motywacyjny

    Ewa Reks-Granat

    Koordynator projektu

     

    Regulamin uczestnictwa

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe