• Celem głównym naszego projektu jest poznanie kultury, tradycji, języka, środowiska naturalnego i zrozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno- gospodarczego i kulturowego świata na przykładzie Teneryfy.

    W zakresie celów szczegółowych oczekujemy od uczniów znajomości środków językowych, umiejętności tworzenia i reagowania na wypowiedzi ustne i pisemne związane z realizowaną tematyką.

     

    Celem jest także motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności językowych w interakcji z rówieśnikami hiszpańskimi.

     

    Uczniowie zostaną przygotowani do udziału w projekcie poprzez tworzenie bazy środków językowych niezbędnych do realizowania zadań. Podczas wymiany język hiszpański i angielski będą narzędziem do realizowania celów z zakresu nauk przyrodniczych.

     

    W szkole uczniowie przygotują prezentacje o faunie i florze Polski, zabiorą ze sobą na wyjazd memory przygotowane przez Wigierski Park narodowy o gatunkach roślin i zwierząt występujących w Polsce i grę o zrównoważonym rozwoju.

     

    Gra będzie okazją do rozmowy o zagrożeniach dla środowiska naturalnego i wybranych problemach świata. Chcielibyśmy spowodować krytyczne podejście do rozwoju niektórych obszarów i zwrócenie uwagi na konieczność dbania o sferę socjalną, ekonomiczną i środowisko naturalne dla zrównoważonego rozwoju. Ważnym celem jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie roli edukacji pozaformalnej i powiązanie edukacji szkolnej z rynkiem pracy przez kształtowanie umiejętności pracy grupowej i doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole. 

     

    Więcej informacji: Teneryfa Bogactwo Przyrody

  • brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe