• Sięgnij po więcej

    W grudniu 2019 r. w naszej szkole ruszył projekt Sięgnij po więcej.

    Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

    W ramach projektu uruchomiono Punkt Informacji i Kariery, którego celem jest wspieranie uczniów i doradzanie im w planowaniu ich dalszej edukacji i ścieżki zawodowej.
  • Terminy funkcjonowania PUNKTU INFORMACJI i KARIERY w marcu 2021

  • wtorekczwartek
   30 III25 III
   godz. 16:00-16.45godz. 15:00-15:45
   p. Iwona Gacp. Jolanta Benedykczak


  • Terminy funkcjonowania PUNKTU INFORMACJI i KARIERY w kwietniu 2021

  • wtorekczwartek
   6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV8 IV, 15 IV, 22 IV, 29 IV
   p. Jolanta Benedykczakp. Iwona Gac
  •     Opis projektu: 

   Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

   Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

   Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021   
    


   Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.

   W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.

   Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

   • 110  szkół i placówek zostało objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;
   • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
   • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie
   • Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe