• Klasy dwujęzyczne 7 i 8

    • Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i obcym.

     Oznacza to, że oprócz zwiększonej liczby godzin języka obcego, wybrane przedmioty również prowadzone są w tym języku.

     Szkoła Podstawowa nr 157 ma nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji dwujęzycznej TRZECH JĘZYKÓW:
      
     • angielskiego,
     • hiszpańskiego,
     • niemieckiego

      

     Na czym polega nauka w klasie dwujęzycznej
      

     W klasie dwujęzycznej uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.

     Dodatkowo w języku obcym nauczane są co najmniej dwa przedmioty:

     • informatyka, biologia, chemia i WOS (klasa angielska)
     • matematyka, biologia, plastyka (klasa hiszpańska)
     • historia, WOS (klasa niemiecka)

      

     Przedmioty te są realizowane w języku polskim przez nauczyciela dwujęzycznego. Na początku prowadzący uzupełnia zajęcia słownictwem z języka obcego. Wraz ze wzrostem umiejętności uczniów zwiększa zakres treści nauczanych w drugim języku.

     Podczas lekcji w języku obcym stosowane są różnorodne materiały dydaktyczne, rzadziej polskie podręczniki, częściej źródła w języku obcym.

     To nauczyciel dokonuje wyboru i tworzy swego rodzaju bazę materiałów. Nauczanie odbywa się na podstawie programów własnych stworzonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć. Programy te zawierają bardzo dużo elementów kulturoznawczych krajów danego obszaru językowego, a treści nauczania są skorelowane z programami nauczania poszczególnych przedmiotów.

      

     Zalety nauczania dwujęzycznego
      
     • jest metodą promowaną w Europie i na świecie

     • pomaga szybciej i lepiej opanować język obcy

     • pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, poprzez obcowanie z autentycznym językiem

     • pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem

     • poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym, itd.

     • otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi

     • może być doskonałym przygotowaniem do nauki w klasie dwujęzycznej w liceum i/lub do matury dwujęzycznej, certyfikatu Cambridge English, np. FCE lub innych na wyższym poziomie.

      

      

      

     W klasach dwujęzycznych dodatkowo oferujemy:
      

      

     Języki dają wyniki, czyli o możliwości wyboru
      

     Uczniowie oddziałów dwujęzycznych mogą wybrać język wiodący spośród trzech propozycji: angielski, niemiecki, hiszpański (pięć godzin w tygodniu).

     Decydują także o drugim języku obcym (dwie godziny w tygodniu).

     Uwaga: Wybór języka wiodącego nie zobowiązuje ucznia do zdawania tego języka na egzaminie ósmoklasisty.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe