•  

     

     

    WYBRANE DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W MINIONYCH LATACH

    Rada Rodziców SP 157 angażuje się w następujące działania:

    - bieżąca współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną;

    - wsparcie w organizacji zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań oraz zajęć przygotowujących do egzaminów ósmoklasisty;

    - wsparcie w możliwości uczestniczenia w obozach i wycieczkach dla uczniów z mniej zamożnych rodzin;

    - wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego i uczniów, takie jak organizacja kiermaszów, balów i imprez okolicznościowych;

    - inwestycje w wyposażenie szkoły, takie jak zakup dodatkowych rzutników, tablic multimedialnych, doposażenia biblioteki szkolnej, zakupy dodatkowych podręczników w ramach inicjatywy „Zdrowy Kręgosłup”;

    - dofinansowanie nagród dla wyróżniających się uczniów;

    - dofinansowanie i organizacja Balu Ósmoklasisty.

    Działalność Rady Rodziców zależna jest od pomysłowości i chęci działania nas, rodziców. Dlatego gorąco zapraszamy reprezentantów wszystkich klas do włączenia się w prace Rady i wspierania jej pomysłami mającymi na celu wspieranie rozwoju i procesu kształcenia naszych dzieci.

     

    INICJATYWA „ZDROWY KRĘGOSŁUP”

    Bardzo ważną inicjatywą Rady Rodziców rozpoczętą w jeszcze w Gimnazjum nr 1 i kontynuowaną obecnie w SP 157 jest odciążenie plecaków naszych dzieci w trosce o ich zdrowe kręgosłupy i prawidłową postawę.

    Decyzją Rady Rodziców został sfinansowany zakup podręczników do pracowni, z których uczniowie mogą korzystać podczas nauki na lekcjach w szkole. Dzięki temu podręczniki osobiste uczniów mogą zostać w domu.

          

    WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW

    Nasze działania możliwe są tylko dzięki Państwa wsparciu.

    W roku szkolnym 2020/2021 sugerowana dobrowolna roczna składka na finansowanie działań wspierających nasze dzieci wynosi 120 zł na jednego ucznia. Składka za każde kolejne dziecko: 80 zł.

    Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy Rady Rodziców w banku Pekao S.A. o numerze:
    94 1240 6410 1111 0000 4604 0983  

     

    Prosimy o sprawdzenie numeru konta, ponieważ konto nr 02 1240(...) zostanie zamknięte.

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe