• Historia naszej Szkoły

   • 2019
    • Rozszerzamy dwujęzyczność o innowację

     Rozszerzamy dwujęzyczność o innowację

     W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy wprowadzamy możliwość świadomego przygotowania się do dwujęzyczności oraz wyboru języka - powstaje pierwsza innowacyjna klasa 6 w ramach programu "Łączą nas języki".

   • 2017
    • Połączenie z SP 157 im. Adama Mickiewicza

     Połączenie z SP 157 im. Adama Mickiewicza

     W roku 2017 Gimnazjum nr 1 zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 157 im. Adama Mickiewicza. Nasza szkoła kontynuuje tradycje nauczania dwujęzycznego oraz pozostaje wierna idei otwartości, współpracy i wolności. Cały czas przyświeca nam hasło "Jestem Polakiem i Europejczykiem".

   • 2002
    • Szkoła dwujęzyczna im. Roberta Schumana

     Szkoła dwujęzyczna im. Roberta Schumana

     W roku 2002 szkoła przyjęła imię Roberta Schumana, twórcy idei zjednoczonej Europy. Patrona szkoły wybieraliśmy wspólnie, z gronem nauczycielskim, uczniami i ich rodzicami. Uroczystość nadania szkole imienia poprzedziły różnego typu przygotowania. W szkole odbywały się konkursy na logo szkoły i hymn szkoły, do których włączeni zostali także rodzice uczniów. Z tej okazji nauczyciele i uczniowie zorganizowali dwuetapowy konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej dla mokotowskich gimnazjów. Konkurs ten stał się już tradycją w naszej szkole, tak jak organizowany juz od lat festiwal krajów Unii Europejskiej.

   • 1999
    • Powstanie Gimnazjum nr 1

     Powstanie Gimnazjum nr 1

     Nasza szkoła kontynuuje tradycje Gimnazjum nr 1, które powstało w 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 36.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe