• Na początek - dlaczego my?

    • Nasza szkoła to społeczność, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Jesteśmy szkołą, której działania są zgodne z uniwersalnym systemem wartości, szczególnie takich jak miłość, mądrość, wolność i tolerancja. Kształcimy u uczniów świadomość tożsamości i tradycji narodowej, regionalnej oraz europejskiej.

      

     Oto dlaczego WARTO dołączyć do naszej Szkoły:

     • DWUJĘZYCZNOŚĆ naprawdę warto! Mamy zespół nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji dwujęzycznej, również NATIVE SPEAKERów! Nauczanie dwujęzyczne, oprócz zwiększenia kompetencji językowych ucznia, wpływa pozytywnie na rozwój zdolności poznawczych – uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi

      

     • Nasi uczniowie mają wybór spośród TRZECH wiodących JĘZYKÓW w nauczaniu dwujęzycznym: angielskiego, hiszpańskiego oraz niemieckiego

      

     • „ŁĄCZĄ NAS JĘZYKI” INNOWACJA przygotowująca do nauczania dwujęzycznego oraz świadomego wyboru drugiego języka obcego zapewniająca uczniom rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych oraz poznawczych

      

     • PRZYGODA ŻYCIA! Erasmus+ i liczne projekty międzynarodowe dające możliwość praktycznej nauki języków obcych poprzez współpracę międzynarodową, w tym WYMIANY JĘZYKOWE uczniów

      

     • ŚWIAT JEST WIELKI! WYJAZDY ZAGRANICZNE – wycieczki szkolne stanowią bogate źródło przeżyć i naturalnie mobilizują do mówienia – są przede wszystkim interesującymi lekcjami, a więc jednocześnie sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

      

     • MY DLA ŚWIATA – edukacja ekologiczna jest u nas bardzo ważnym elementem wychowania. Chcemy kształtować postawy naszych uczniów w duchu poszanowania otaczającego nas świata, w tym w szczególności środowiska naturalnego. Nasze PROJEKTY EKOLOGICZNE są jednocześnie wspaniałym sposobem zdobywania i uzupełniania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych

      

     • Wysoka jakość nauczania zapewniającą naszej szkole jeden z NAJWYŻSZYCH wyników EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

     • Zespół OTWARTYCH I DOŚWIADCZONYCH NAUCZYCIELI – wieloletnia praca z gimnazjalistami wyposażyła nas w umiejętności pozwalające zrozumieć i dobrze pracować z młodzieżą. Wiemy, jak inspirować, angażować, otwierać umysły!

      

     • KAMERALNA ATMOSFERA u nas nie ma tłumu, anonimowości i tłoku. Kameralny charakter szkoły sprawia, że każdy uczeń czuje się w niej bezpiecznie i komfortowo. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych wycieczek, spotkań i imprez okolicznościowych.

      

     • LEKKI PLECAK – podręczniki znajdziesz u nas w pracowniach, nie w plecakach! Decyzją Rady Rodziców sfinansowany został zakup podręczników do pracowni przedmiotowych. Dzięki temu podręczniki osobiste mogą zostać w domu (Inicjatywa "Zdrowy Kręgosłup")

      

     • Mamy dobrze wyposażone PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE, dzięki czemu doświadczenia na fizyce, chemii czy biologii nasi uczniowie mogą przeprowadzać sami, a nie śledzić je na filmie dołączonym do mulitibooka

      

     • U nas każdy uczeń ma możliwość odnalezienia pasji i poszerzania swoich horyzontów: liczne ZAJĘCIA DODATKOWE oraz AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNE proponowane przez naszą kadrę stanowią ważny element w poszukiwaniu przez młodych ludzi dalszej ścieżki rozwoju

      

     • Ruch i aktywność fizyczna są niezbędna dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka – dla nas jest to bardzo ważny element całościowego kształcenia. Zapewniamy liczne aktywności sportowe (m.in. treningi na basenie Warszawianki)

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
   • sekretariat@tyniecka25.eu
   • admin@tyniecka25.eu
   • 22 844-05-57
   • ul. Tyniecka 25, 02 - 615 Warszawa
   • SP157 przy Kazimierzowskiej: ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. 22 844-67-36
   • e-mail budynku przy Kazimierzowskiej: sekretariat@sp157.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Nasze  media społecznościowe